Onepix

med uventet mye frihet

Onepix er Skandinavias mest populære kliniske bildebehandlingssystem og brukes i dag i over 8 000 behandlingsrom rundt om i Skandinavia. I Unident er vi slett ikke overrasket. Nå håper vi at du også føler deg overbevist


Kort oppsummering av fordelene ved Onepix
• Onepix er utviklet i Skandinavia sammen med tannleger og radiologer ut fra lokale behov.
• Onepix er et åpent system for alle dine bilder – vi er ett av få røntgenprogrammer med full integrasjon mot de fleste av det skandinaviske markedets røntgenprodukter og journalsystemer, og vi arbeider kontinuerlig for å integrere flere.
• Du får et moderne grensesnitt med smarte menyer som gir deg en mer effektiv arbeidsmåte og en bedre brukeropplevelse.
• CE-merket system for deg og dine pasienters sikkerhet.


Litt mer i detalj
• Lagring i DICOM-standard, dvs. en medisinsk standard der all pasientdata lagres i bildene.
• Høykvalitative integrasjoner mot de fleste systemer på markedet, nye integrasjoner utvikles hele tiden.
• En undersøkelse knyttes sammen på en logisk måte fra serie, disse kan bestå av flere ulike bildetakinger og bildetyper.
• Fleksibel serie som brukeren selv kan tilpasse uten begrensninger.
• Mulig å ha flere bilder på samme plass i en og samme serie.
• Tannmerking direkte ved undersøkelse av bildet, forhåndsdefinert tannmerking som illustreres tydelig.
• Søk på f.eks. modalitet/region/tannummer gir et raskt overblikk over pasientens bilder og kan lagres slik at de enkelt

 

Kan gjenbrukes senere.
• Tilgang til notater direkte i undersøkelsesvisningen.
• Undersøkelser låses etter endt dag for å sikre at undersøkelsen ikke endres i ettertid. 
• Mulig å lagre bilder i skytjeneste.
• Fotofunksjoner, f.eks. RGB-justering, direkte ved undersøkelse.
• Fjern og hent tilbake bilder direkte fra undersøkelsesvisningen.
• Brenn bilder på CD-plater med et knappetrykk.

IntegrerT 

rØntgen-MASKINvarE
 

Sopro USB cameras

RVG 5100 / 6100 / 6500

RVG 5200 / 6200

CS 8100 Pan/3D/SC

CS 9000 Pan/Ceph/3D

CS 9300 Pan/Ceph/3D

CS 7200

CS 7400

CS 7600

VistaScan phosphor plate scanners
VistaRay sensors
VistaCam cameras

All cameras that support WIA (Windows Image Acquisition) standard

Following are validated:

Canon EOS 80D

Fuji Finepix S5

Nikon D7500

Nikon D7200

Nikon D7100

Nikon D7000

Nikon D700

Nikon D610

Nikon D5100

Nikon D300s

Nikon D300

Nikon D200

Nikon D90

L-Cam USB – Empia Chipset
L-Cam USB – Syntek Chipset

L-Cam USB HD Shot

OP300,  OP300 MaXio

OP200 D, OC200 D

OP30

EXPRESS, EXPRESS Origo

SNAPSHOT

Hamamatsu
Dentalmind 3

KaVo Pan eXam Plus
KaVo Pan eXam

KaVo Scan eXam, KaVo Scan eXam Plus

IC-5
Veraview Epocs

MyRay - C-U2 HD

DIDAPI & 2D Image Capture

Dixi USB, PCI Devices

Schick 33
Schick Elite
Schick Wifi
CDR Remote HS
CDR Wireless SDX
CDR 2000
CDR iPAN
CDR PanElite
USB Cam4
USB Cam2
USB Cam (Krever manuell installasjon av drivere og lastemodul)

Sirona Xios Select

Sirona Xios Supreme

SCANORA 3D, SCANORA 3DX
CRANEX 3D, CRANEX 3DX

CRANEX D
CRANEX Novus, CRANEX Novus e

DIGORA Optime (all models)

DIGORA Toto

Twain

Vatech EzSensor
Pax PnP
PaX Primo
PaX Duo3D
PaX Reve3D
PaX Flex3D
PaX-i 2D
PaX-i 3D Green
PaX-i 3D Smart
 

IntegrerTE 

JOURNALSYSTEMER
 

Integrasjoner 

under utvikling
 

Gendex

Dentalmind/Hamamatsu

Dentalmind/E2V

Sirona (utöver XIOS sensorer)

Kontakt oss.

Send oss melding